Regionalne Programy Operacyjne województw pozwalają na uzyskanie dofinansowania na tzw. „twarde” i „miękkie” projekty.

W ramach RPO 2014-2020 dostępne są środki na:

  •  wsparcie przedsiębiorstw: utworzenie działalności gospodarczej, wyposażenie przedsiębiorstw, rozwój innowacyjnych rozwiązań

  •  wsparcie ogólnie i wąsko rozumianego kapitału ludzkiego od przedszkolaka po doświadczonego już latami pracy pracownika.

W perspektywie 2014-2020 finansowanie RPO odbywa się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
RPO stało się zatem najobszerniejszym programem wsparcia.