Program Rozwoju Obszarów Wiejskich był źródłem pozyskania środków finansowych dla podmiotów z terenów wiejskich, m.in. na realizację projektów:

  •  modernizacja gospodarstw rolnych – zakup maszyn rolniczych, innowacyjne rozwiązania,

  •  utworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  •  program Leader – małe projekty o zakresie lokalnym