Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich umożliwiał uzyskanie dofinansowania na projekty:

  •  działalność gospodacza związana z sektorem rybołóstwa (np. stawy hodowlane),

  •  działalność turystyczna na obszarach zależnych od rybołóstwa,

  •  działalność usługowa na obszarach zależnych od rybołóstwa