Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach programu możliwe jest uzyskanie środków na tzw. „miękkie” projekty – projekty szkoleniowe, animacja społeczności lokalnych.

Projekty realizowane w ramach POKL to m.in.:

  •  szkolenia pracowników przedsiębiorstw,
  •  szkolenia dla wybranych grup społecznych – osób zatrudnionych, bezrobotnych, niepełnosprawnych,
  •  tworzenie i wsparcie placówek przedszkolnych,
  •  zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół,