Mechanizm norweski

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potocznie zwane funduszami norweskimi, to bezzwrotna pomoc finansowa dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

W ramach funduszy norweskich można było uzyskać dofinansowanie m.in. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (m.in. na technologie związane z mniejszą emisją dwutlenku węgla), pomocy społecznej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) oraz kultury (promocja różnorodności kulturowej, renowacja obiektów zabytkowych).