Świadczymy kompleksowe rozliczanie projektów unijnych. Zarządzamy cyklem życia projektu. Sporządzamy wnioski o płatność. Koordynujemy i monitorujemy każde przedsięwzięcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.