Program ten już się kończy.

Pozyskaliśmy dofinansowanie dla kilkuset podmiotów i kilku tysięcy osób.

Doświadczenie starej perspektywy 2007-2013 tj.;

– sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz dokumentacją konkursową,

– dokonanie roboczej oceny formalnej i merytorycznej wniosku, dokonywanie korekt wniosków,

– pozostałe funkcje związane z uzyskaniem dofinansowanie – podejmowanie negocjacji, sporządzenie protestów, spotkania informacyjne z klientem, wdrażanie w realizację projektu, nadzór i obsługa merytoryczna, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i zasadami,

– doradztwo i audyt w trakcie realizacji projektu w zakresie zgodności z wytycznymi, pomoc w realizacji projektu,

daje nam solidne przygotowanie do kontynuowania sukcesów w nowej perspektywie 2014-2020!