Przed sporządzeniem wniosku o dofinansowanie potrzebne są źródła wiedzy!

 

Świadczymy usługi badawcze mające na celu zdobycie dla Ciebie szerokiej wiedzy o: 

  • potrzebach i problemach konsumentów, klientów,pracowników, przedsiębiorstw, grup społecznych,

  •  sile i mocy konkurencji i zjawisk społeczno-gospodarczych,

  •  pożądanych produktach i usługach,

  •  efektywności reklamy i promocji,

  •  wielu innych zagadnieniach.

 

Dobre badanie poprzedza każdy dobry projekt lub odżegnuje od złego.