Jesteśmy obecni w każdym z funduszy UE w Polsce.

 

Atutem jest nasz ekspercki potencjał tj.: zespół skutecznie wnioskujących twórców i pisarzy, rzetelnych assesorów, sprawdzonych partnerów i rozliczających projekty,doświadczonych     i  wnikliwych audytorów

w każdej dziedzinie funduszy UE w Polsce.

 

Cechuje nas:

  • PASJA TWORZENIA – wiedza, doświadczenie i talent w wykorzystywaniu dotacji unijnych.

  • ZAANGAŻOWANIE- gruntowne, nieprzerwane aktualizowanie wykształcenia i wiedzy w zakresie nowych funduszy europejskich.

  • SZCZĘŚCIE – sukcesem są pierwsze i czołowe miejsca na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania. 

 

Po prostu! Pasja, zaangażowanie  i szczęście sprzyjają naszym sukcesom.