Zaangażowani w sprawy swojej firmy często tracimy z oczu istotne szanse, nie zauważamy w porę zagrożeń. Często bezstronne oko obserwatora jest w stanie zauważyć więcej, a rada osoby z zewnątrz potrafi trafniej wskazać rozwiązanie.

 

KRAFC Consulting przyjmuje rolę dobrego bezstronnego doradcy, poszukującego dla Twojego projektu dobrych rozwiązań. Tworzy szansę rozwoju  poprzez dotacje zewnętrzne dla przygotowanych projektów dla założonych celów.