Współpracujemy tylko ze zdecydowanymi klientami. Wnioski unijne wymagają jakości współpracy w sięganiu o dofinansowanie. Dzięki zdecydowaniu i zaufaniu nam:

Co roku uzyskujemy 1 miejsca na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania w najbardziej obleganych konkursach w całej Polsce!

 

To jest nasze najmilsze doświadczenie. Reszta to ciężka praca!

  • Pozyskaliśmy dofinansowanie dla sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Dla szkół, przedszkoli, samorządów, firm z sektora MMSP, fundacji i stowarzyszeń.

  • Pozyskaliśmy dofinansowanie na wszelkiego rodzaju sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposarzenie sal biurowych, dydaktycznych.

  • Wyedukowaliśmy dzieci, młodzież, dorosłych miast i wsi.

  • Pomogliśmy bezrobotnym, pracującym, zamożnym, bezdomnym, ubogim i chorym.

  • Poznaliśmy świat inżynierów, techników, nauczycili, trenerów, specjalistów, profesorów. Poznaliśmy świat spawalnictwa, położnictwa, światłowodów i nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Poznawaliśmy potrzeby grup docelowych w ich środowiskach.

  • Jadaliśmy chleb z bezdomnymi i bawiliśmy się z niepełnosprawnymi maluszkami. Rozmawialiśmy o problemach i barierach. Tworzyliśmy rozwiązania i działania naprawcze. Uczyliśmy się na własnych błędach.

  • Świętowaliśmy SUKCESY ! ! !

 

Pozyskaliśmy wspólnie kilkaset milionów złotych.

Jednakże najbardziej cieszy nas pomoc człowiekowi.

 

Dziś wydobywamy jak najwięcej z nowej perspektywy 2014-2020 : – )