standard-title Misja

Misja

Zaangażowani w sprawy swojej firmy często tracimy z oczu istotne szanse, nie zauważamy w porę zagrożeń. Często bezstronne oko obserwatora jest w stanie zauważyć więcej, a rada osoby z zewnątrz potrafi trafniej wskazać rozwiązanie.

KRAFC Consulting przyjmuje rolę dobrego bezstronnego doradcy, poszukującego dla Twojego projektu dobrych rozwiązań. Tworzy szansę rozwoju  poprzez dotacje zewnętrzne dla przygotowanych projektów dla założonych celów.

 

Jesteśmy obecni w każdym z funduszy UE w Polsce.

 

 

Atutem jest nasz ekspercki potencjał tj.: zespół skutecznie wnioskujących twórców i pisarzy, rzetelnych assesorów, sprawdzonych partnerów i rozliczających projekty, doświadczonych i wnikliwych audytorów w każdej dziedzinie funduszy UE w Polsce.

 

Cechuje nas:

  • PASJA TWORZENIA – wiedza, doświadczenie i talent w wykorzystywaniu dotacji unijnych.

  • ZAANGAŻOWANIE- gruntowne, nieprzerwane aktualizowanie wykształcenia i wiedzy w zakresie nowych funduszy europejskich.

  • SZCZĘŚCIE – sukcesem są pierwsze i czołowe miejsca na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania.

 

Po prostu! Pasja, zaangażowanie  i szczęście sprzyjają naszym sukcesom.

Współpracujemy tylko ze zdecydowanymi klientami. Wnioski unijne wymagają jakości współpracy w sięganiu o dofinansowanie. Dzięki zdecydowaniu i zaufaniu nam:

Co roku uzyskujemy 1 miejsca na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania w najbardziej obleganych konkursach w całej Polsce!

To jest nasze najmilsze doświadczenie. Reszta to ciężka praca!

  • Pozyskaliśmy dofinansowanie dla sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Dla szkół, przedszkoli, samorządów, firm z sektora MMSP, fundacji i stowarzyszeń.

  • Pozyskaliśmy dofinansowanie na wszelkiego rodzaju sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposarzenie sal biurowych, dydaktycznych.

  • Wyedukowaliśmy dzieci, młodzież, dorosłych miast i wsi.

  • Pomogliśmy bezrobotnym, pracującym, zamożnym, bezdomnym, ubogim i chorym.

  • Poznaliśmy świat inżynierów, techników, nauczycili, trenerów, specjalistów, profesorów. Poznaliśmy świat spawalnictwa, położnictwa, światłowodów i nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Poznawaliśmy potrzeby grup docelowych w ich środowiskach.

  • Jadaliśmy chleb z bezdomnymi i bawiliśmy się z niepełnosprawnymi maluszkami. Rozmawialiśmy o problemach i barierach. Tworzyliśmy rozwiązania i działania naprawcze. Uczyliśmy się na własnych błędach.

  • Świętowaliśmy SUKCESY ! ! !

 

Pozyskaliśmy wspólnie kilkaset milionów złotych.

Jednakże najbardziej cieszy nas pomoc człowiekowi.

 

Dziś wydobywamy jak najwięcej z nowej perspektywy 2014-2020 : – )